Rune Jarl Løvenstedt style=

Rune Jarl Løvenstedt

President
Egil style=

Egil

Visepresident
Margot Marie Kallas style=

Margot Marie Kallas

Sekretær Medlemsansvarlig
Svein style=

Svein

Kasserer
Bodil Austrheim style=

Bodil Austrheim

Styremedlem